Aktuální dražba klikněte zde

Oceňované Nemovitosti spolu dohromady tvoří areál společnosti PLOMA, a.s. nacházející se na jihozápadním okraji obce Hodonín podél ulice Velkomoravská (silnice I. tř. č. 51), která tvoří jednu z hlavních příjezdových komunikací do Hodonína. Nemovitosti jsou dostupné pomocí osobní a nákladní automobilové dopravy rovněž z ulice Velkomoravská. Dopravní obslužnost lokality, v níž jsou Nemovitosti situovány, je na dobré úrovni, jedná se o průmyslovou okrajovou část města. Areál byl rovněž v minulosti napojen na železniční trať pomocí železniční vlečky, která je k datu ocenění nefunkční, vzhledem ke zrušenému kolejišti. Areál je dostupný pro osobní i nákladní (kamionovou) automobilovou dopravu, přičemž uvnitř areálu se nachází velké množství zpevněných ploch vhodných pro parkování.

Celkové vybavení areálu lze hodnotit jako nadstandardní s ohledem na specifické příslušenství související s výrobou, pro kterou je areál určen. Součástí vybavení areálu jsou mostové jeřáby umístěné v halách, ale i venkovní jeřáby situované na volných plochách uvnitř areálu, nákladní výtahy, rozvod technologického vzduchu v jednotlivých objektech, požární systém spolu s požárními clonami a elektronickou požární signalizací, čerpací stanice, vlastní výměníková a hydroforová stanice, čistírna odpadních vod, kamerový systém u administrativní budovy a možnost napojení na železniční trať.

 

Celková plocha pozemků: 232843 m2
Celková zastavěná plocha: 64291 m2